EN

Dr.Öğr.Üyesi YAKUP CUCİ

 • Özgeçmiş
 • Yayınlar
 • Blog
 • Galeri

Özgeçmiş

 • ÖĞRENİM BİLGİSİ

  Doktora - Çevre Mühendisliği Anablim Dalı, Fırat Üniversitesi, 2005.

  Yüksek Lisans, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, 1999.

  Lisans, Kimya Mühendisliği Bölümü, Fırat Üniversitesi, 1995

 • BİLİMSEL ETKİNLİKLER
 • İDARİ GÖREVLER

  Çevre Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı 2012-D. Ediyor

  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi 2013- D. Ediyor

 • DİĞER PROJELER
 • BAP PROJESİ

  Güneş Işığı, Sıcaklık Ve Mikroorganizmaların Bazı Pestisitler Üzerine Etkilerinin Araştırılması, FÜBAP-731, Yardımcı Araştırıcı, 2005.

  Zeytinyağı Endüstrisi Atıksularının Kimyasal Yöntemlerle Ön Arıtılabilirlik Çalışmaları (KSU-BAP Bireysel Araştırma Projesi 2010KSÜ-BAP (2010/3-13M) 2010-2011. Destek Miktarı: 15.500 TL (Yönetici).

  Kapaklı Konduitler ile Ozon Enjeksiyonu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 2011-2013. Destek Miktarı: 30.000 TL (Yardımcı Araştırıcı).

  Hidrojene Dayalı Membran Biyofilm Reaktörlerinde Denitrifikasyona Endosülfanın Etkisi, (KSU-BAP Bireysel Araştırma Projesi 2011 (2011/ 4-YLS) 2010-2012. Destek Miktarı: 5.750 TL (Yönetici).

 • SANTEZ PROJESİ
 • TÜBİTAK PROJESİ

  Zeytin Karasuyunun Biyolojik Arıtımı İçin Yeni Bir Yaklaşım, (TUBİTAK 1001 Projesi, TÜBİTAK–ÇAYDAG 110Y142, 2010–2013, Destek Miktarı: 286.030 TL), (Yönetici), Haziran 2010-Ekim 2013.

  Boyarmadde İçeren Atıksular için Deşarj Renk Standardının Belirlenmesi ve Arıtım Teknolojilerinin Araştırılması, (TUBİTAK-KAMAG Projesi, 109G083, Destek miktarı: 2.814.349 TL), 2010–2013, Araştırıcı, Ekim 2010-2013.

 • DPT PROJESİ
 • ÖDÜLLER
 • ÜYELİKLER
 • DİĞER AKADEMİK ÇALIŞMALAR
 • HAKEMLİKLER
 • EDİTÖRLÜK

Yayınlar

 • ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  Ahmet Korkmaz, Özlem Değer and Yakup Cuci, Profiling the melatonin content in organs of the pepper plant duringdifferent growth stages, Scientia Horticulturae, 172 (2014) 242–247.

  Unsal, Mehmet, Yesiltepe, Omer and Cuci, Yakup, Using Circular Conduits in Ozone Injection, Ozone-Science & Engıneering Volume: 36 Issue: 2 Pages: 191-195 Published: MAR 4 2014.

  Ubeyde İpek, Mehtap Ekinci, E.Işıl Arslan, Yakup Cuci, Halil Hasar, Simultaneous SO2 Removal by Wastewater with NH3, Water Air and Soil, Volume 196, Numbers 1-4 / January, 2009.

  N. Nacar Kocer, G. Uslu and Y. Cuci, The Adsorption of Zn(II) Ions onto Chitin: Determination of Equilibrium, Kinetic and Thermodynamic Parameters, Adsorption Science & Technology,Volume 26 Number 5, 332-344, 2008.

  Hasar, H., Cuci, Y., Obek, E., and Dilekoglu, M.F., Removal of Zinc (II) by Activated Carbon Prepared from Almond Husk Under Different Conditions, Adsorption, Science & Technology, 21(9), 799-808, 2003.

  A .Y. Dursun, G. Uslu, O. Tepe, Y. Cuci and H. Ekiz, A comparative investigation on the bioaccumulation of heavy metal ions by growing Rhizopus arrhizus and Aspergillus niger, Biochemical Engineering Journal, 15, 87-92, Ağustos, 2003.

  A.Y. Dursun, G. Uslu, Y. Cuci and Z. Aksu, Bioaccumulation of copper(II), lead(II) and chromium(VI) by growing Aspergillus niger, Process Biochemistry, 38, 1647-1651, Temmuz , 2003

  Cuci Y., Hasar H., Yaman M. and İpek U., Pollution in Keban Dam Lake: Trace Metals from Classical Activated Sludge System, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 67(6), 906-912, 2001.

  Hasar, H., Cuci, Y., Removal of Cr(VI), Cd(II), and Cu(II) by using Activated Carbon Prepared from Almond Husk, Environmental Technology, 21(12), 1337-1342, 1999.

  Cici, M., Cuci Y., Production of Some Coagulant Materials from Galvanizing Workshop Waste, Waste Management, 17(7), 407-410, 1997.

 • ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  Hasar H., Cuci Y., Role of Alumina in Cr(VI) Removal from Aqueous Solutions, Anadolu University J. Sci. Tech., 1(1), 201-206, 2000.

  Cici, M. ve Cuci, Y., Çevre Mühendisliğinde Kullanılan Ölçü Sistemlerinin Dönüşüm İlişkileri, Standart Ekonomik ve Teknik Dergi, 25-35, Ağustos , 1999.

  Cuci, Y., Dursun, A.Y., Uslu, G., Bakır (II) ve Krom (VI) İyonlarının Aspergillus Niger'e Biyoakümülasyonunun Kesikli Sistemde İncelenmesi, A.Ü. Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(2), 329-334, 2002.

  Arzu KILIÇ, Dilek ÖZGÜN, Serden BAŞAK, Yakup CUCİ, Özer ÇINAR, Pestisit Kaynaklı Endosülfanın Yeraltısularının Arıtımında Kükürt Bazlı Ototrofik Denitrifikasyona Etkisi, KSÜ J. Nat. Sci., 16(2), 2013.

  Yakup CUCİ, Esra ERGÜN POLAT, Gaziantep’te Trafik Kaynaklı Hava Kirliliğinin Belirlenmesi, KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18(2), DOI: http://dx.doi.org/10.17780/ksujes.12923, 2015.

 • ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

  Saatçi, Y., Cuci, Y., Bitki Besin Maddelerinin Su Kalitesine Etkisi, KAYSU I. Atıksu Sempozyumu, Kayseri, 1998.

  Saatçi, Y., Cuci, Y., Elazığ Atıksu Arıtma Tesisinin Keban Baraj Gölü Su Kalitesine Etkisi, KAYSU I. Atıksu Sempozyumu, Kayseri, 1998.

  Saatçi, Y., Cuci, Y.,Harput İçme Sularının Kimyasal ve Biyolojik Özellikleri, Dünü ve Bugünüyle Harput Sempozyumu, Elazığ, 1998.

  Uslu G., Dursun A. Y., Cuci Y., Dursun G., Ekiz H. İ., Bakır(II) Ve Kurşun(II) İyonlarının Aspergillus Niger’e Adsorpsiyonunun Karşılaştırılması, V. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Çadp07, Ankara, Eylül,2002.

  Gülbayrak, C., Açık, Y., Demir, A.F., Tatar, Ş., Öbek, E., Cuci, Y., Yılmaz, B., ve Ayar, A., Elazığ İlinde Halka Açık Çocuk Oyun Alanı Materyallerinin Kurşun ve Kadmiyum Düzeyleri, IX. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Ankara, 2004.

  Cuci, Y.,Uysal, Y., Özen, E., Çınar, Ö. Dephenolisation of olive mill wastewater by Trametes versicolor and Funalia Trogii”, Third International Symposium On Green Chemistry For Environment, Health Development, October 3-5, 2012, Skiathos Island, Greece. (Sözlü Sunum)

  Gökçen YAKUPOĞLU, Yakup CUCİ, Ahmet KORKMAZ, “Patlıcan Fidelerinde Melatonin Konsantrasyonunun Gün İçerisindeki Değişimi”, 10. Sebze Tarımı Sempozyumu, Tekirdağ, 2-4 Eylül 2014.

 • ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA(PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

  Yaman, M., Hasar, H., Cuci Y. And Dilgin, Y., Distribution of Some Toxic Metals Between Water and Sludge in Domestic Wastewater Treatment Plant, CSI XXXI Pre-Symposium Spectroscopic Methods for Speciation of Elements, Bursa, Turkey, Eylül, 1999.

  Ece Ü Deveci, Yakup Cuci, Yağmur Uysal, Özer Çınar, “An Evaluatıon Of Physıcochemical Pre-Treatment Methods Of Olive Mill Wastewater” International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium 26-28 October 2010 – Konya/Turkey

  Yakup Cuci, Yağmur Uysal, Ece Ü Deveci, Özer Çınar, “Evaluation of Biological treatment methods used in olive mill wastewater” Inretnational Symposium on Sustainable Development, 8-9 June 2010, Sarajevo, Bosna&Hercegovina

  Cuci, Y.,Uysal, Y., Özen, E., Çınar, Ö. Dephenolisation of olive mill wastewater by Trametes versicolor and Funalia Trogii”, Third International Symposium On Green Chemistry For Environment, Health And Development, October 3-5, 2012, Skiathos Island, Greece.

  Kırmacı, H.K., Cuci, Y., “Dairesel Konduitlerle Venturilerin Hava Giriş Oranlarının Karşılaştırılması”, 3. ULUSLARARASI BURSA SU KONGRESİ ve SERGİSİ, 22-24 Mart 2013.

  Deveci E., Uysal, Y., Cuci, Y., Çınar, Ö. “Zeytinyağı Endüstrisi Atıksularının Fizikimyasal Önarıtım Metodlarının Değerlendirilmesi”, Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu, 26-28 Ekim 2010, Konya, (Sözlü sunum), pp. 846-852.

  Deveci, E., Cuci, Y., Uysal, Y., Çınar, Ö. “Zeytinyağı Endüstrisi Atıksularının Arıtımında Fungal Defenolizasyonun Önemi”, I. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2010, Antalya, p. 14 (Sözlü sunum).

  MEHMET ÜNSAL, YAKUP CUCİ, ÖMER YAŞİLTEPE, AKIN GÖKGÖZ ve CEMİL TUĞRUL ÖZDÖŞEMECİ "Dairesel Kesitli Konduitlerin Havalandırma Performansının Araştırılması", 1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı (ENSUTEK), Bursa, Turkiye, 2012.

  Arzu Kılıc, Vildan Zulkadıroglu, Kevser Cırık, Yakup Cuci, Ozer Cınar, Treatability Studies Of Olive Oil In Two-Phase Anaerobic Uasb Reactor, Green Infrastructure and Sustainable Socitieties/Cities, 08-10 May 2014, Ege University, İzmir – TURKEY.

  Mehmet Unsal, M. Serdar KIR, Yakup CUCI, A. Serdar YILMAZ Estimating The Optimal Air Hole Location In Venturi Aerators By Using Ann, EuroTecS 2013 European Conference of Technology and Society, Sarajevo, 7 June 2013.

  Elif Bahar Duran, Sumeyye Akarsu, Yakup Cuci ve Mustafa Dolaz, Removal of Color From Textile Wastewater By Adsorption On Sunflower Seed Shell, The International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2015).

 • ÇEVİRİ
 • ULUSLARARASI KİTAPLAR
 • ULUSAL KİTAPLAR
 • PATENT
 • ULUSLARARASI SANAT ETKİNLİĞİ
 • ULUSAL SANAT ETKİNLİĞİ
 • BİLİMSEL RAPORLAR
 • SPOR ETKİNLİKLERİ

Blog

Fotoğraf Galeri