ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
 

Doç.Dr. YAĞMUR UYSAL
Doç.Dr. YAĞMUR UYSAL
Görev
Telefon 0344 280 16 84
E-Posta yuysal@ksu.edu.tr
Akademi Ksu Sayfası
ÖZGEÇMİŞ

 

YAYINLAR

1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Uysal, Y., Taner, F. 2012. Determination of growth rate change and accumulation efficiency of Lemna minor exposed to cadmium and lead ions in binary mixture. Asian Journal of Chemistry, Vol 24, No. 3, 1217-1222 (SCI).
 2. Uysal, Y., Taner, F. 2010. The Bioremoval of Cadmium by Lemna Minor in Different Aquatic Conditions. CLEAN-Soil, Air, Water, Vol. 38, No. 4, 370-377 (SCI).
 3. Çınar, Ö., Demiröz, K., Kanat, G.,Uysal, Y., Yaman, C. 2009. The Effect Of Oxygen On Anaerobic Color Removal of Azo Dye in a Sequencing Batch Reactor. CLEAN- Soil, Air, Water. Vol. 37, No. 8, pp. 657-662(SCI).
 4. Uysal, Y., Taner, F. 2009. Effect of pH, Temperature and Lead Concentration on the Bioremoval of Lead from Water Using Lemna minor. Int. J. of Phytoremediation. Vol. 11, pp. 591-608.(SCI)
 5. Uysal, Y., Taner, F. 2007. The Effect of Lead Ions in Aquatic Mediums on the Growth Rate of a Freshwater Macrophyte Duckweed Lemna minor. Fresenius of Environmental Bulletin. Vol. 16; No.1 pp. 38-43.(SCI)
 6. Uysal, Y., Taner, F. 2007. The Effect of Cadmium Ions on the Growth Rate of the Freshwater Macrophyte Lemna minor (L.). Ekoloji, 16, 62, 9-15.(SCI)
 7. Uysal, Y., Zeren, O. 2004. Removal Efficiencies of Nutrients From Wastewater Treated with Duckweed (Lemna minor L.). Fresenius of Environmental Bulletin. Vol. 13; No. 10, pp. 1016-1019. (SCI)
 8. Tanık, A., Gürel, M., Zeren,O., Gönenç, I.E., Arslan,H.,Uysal,Y.,Ün,Z.B., Yalvaç,M. 2002. Fate of Pesticides in Soil in a Coastal Lagoon Area and Associated Water Quality Impacts. Water Science & Technology. Vol 45, No 9, 111-120. (SCI)
 9. Zeren, O., Uysal, Y., Arslan, H., 2000. Investigation of Degradation Period of Mancozeb and Benomyl Used as Funficides in the Vegetation of Tomatoes, Cucumber Green Pepper In Içel Provinces, Turkey. Adv. Food Sci. (CMTL). Vol. 22, No. 5/6, 129-135. (Hakemli)

2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 1. Uysal, Y. 2012. “Experimental study on the removal and accumulation of chromium from wastewater using duckweed, Lemna minor L.”, Third International Symposium On Green Chemistry For Environment, Health Development, October 3-5, 2012, Skiathos Island, Greece. (Sözlü Sunum)
 2. Cuci, Y.,Uysal, Y., Özen, E., Çınar, Ö. Dephenolisation of olive mill wastewater by Trametes versicolor and Funalia Trogii”, Third International Symposium On Green Chemistry For Environment, Health Development, October 3-5, 2012, Skiathos Island, Greece. (Sözlü Sunum)
 3. Cuci, Y.,Uysal, Y., Deveci, E., Çınar, Ö. “An Evaluation of Biological Treatment Methods Used in Olive Mill Wastewaters”, ISSD 10, Second International Symposium on Sustainable Development, International Burch University, June 8-9, 2010, Sarajevo, pp.525-532, (Sözlü sunum).
 4. Kılıç, A., Uysal, Y., Gezginci, M., Çınar, Ö. “Electrıcal Energy Generatıon From Industrıal Wastewaters By Usıng Mıcrobıal Fuel Cells”, 2nd International Conference on Nuclear& Renewable Energy Resources, Gazi University Technology Faculty, 4-7 July 2010, pp. 593-597, (Sözlü Sunum).
 5. Deveci E., Uysal, Y., Cuci, Y., Çınar, Ö. “Zeytinyağı Endüstrisi Atıksularının Fizikimyasal Önarıtım Metodlarının Değerlendirilmesi”, Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu, 26-28 Ekim 2010, Konya, (Sözlü sunum), pp. 846-852.
 6. Uysal,Y., Taner, F. 2007. The Evaluation of the Lead Removal Efficiency of Duckweed Lemna minor (L.) from Aquatic Mediums with Different Properties. International Conference on Environment: Survival and Sustainability (19-24 February 2007, Kıbrıs), Abstract Book, p. 508. (Sözlü Sunum)
 7. Uysal,Y., Zeren,O. 2003. Removal Efficiencies of Nutrients from Wastewater by Duckweed (Lemna minor L.). 12th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (October 4th-8th 2003, Antalya) Abstract Book, p.351.(Poster sunum)
 8. Tanık, A., Gürel, M., Zeren, O., Gönenç, I.E., Arslan, H., Uysal, Y., Ün, Z.B., Yalvaç, M. (Deparment of Environmental Engineering) “Fate of Pesticides on Soil in a Coastal Lagoon Area and Associated Water Quality Impacts”. 5th International Conference on Diffuse/Non-point Source Pollution and Watershed Management Conference of the International Water Association (IWA)(Milwaukee, June 10-15, 2001) (CD-ROM).
 9. Zeren, O., H. Kumbur, Y. Uysal, H. Arslan, 1999. Investigation on the Effects of the Operations of Peeling and Washing on Fungicide Residues on Tomato. The 4th Congress of Toxicology in Developing Countries. (6-10 Kasım 1999, Antalya), 286, (poster sunum).
 10. Zeren, O., Y. Uysal, H. Arslan, 1999. Investigation on the Effects of the Operations of Peeling and Washing on Fungicide Residues on Cucumber. 10 th International Symposium on Environmental Pollution and Its Impact on Life in the Mediterranean Region. MESAEP, (October 2-6, 1999, Alicante-Spain) Abstract Book, p. 83.
 11. Zeren, O., H. Kumbur, Y. Uysal, H. Arslan, 1999. Investigation of Nitrite and Nitrate Contents on Fresh Vegetables Because of Excessive Nitrogenous Fertilizers. International Conference Forging Regional Cooperation in the Mediterranean Basin(May 27-28 1999, Arles, France), p.125.
 12. Zeren, O., Y. Uysal, H. Arslan, G. Baydar, 1999. Investigation of Degradation Period of Benomyl and Mancozeb Used in the Vegetables in Içel Provinces.19th International Meeting on Organic Geochemistry. 6-10 Eylül 1999, İstanbul, Abstracts, Part II. 545-546, (poster sunum).
 13. Zeren, O., Y. Uysal, H. Arslan, S. Ünlü, 1998. The Investigation of Degradation Period of Some Fungicides Used in the Tomato, Cucumber and Pepper Growing in the East Mediterranean Region. SECOTOX98, International Conference on Ecotoxicology and Environmental Safety. (19-21 October, 1998 Antalya), s. 46, (poster sunum).
 14. Zeren, O., H. Kumbur, A. Özgüven, K. Yılmaz, Y. Uysal, G. Baydar, 1998. The Investigation of Degradation Period of Some Pesticides in East Mediterranean Region. Proceeding of 1st International Workshop on Environmental Quality and Environmental Engineering in the Middle East Region (October 5-7, 1998 Konya). Selçuk Univ. Dep.of Environmental Engineering, 371- 378.
 15. Zeren, O., H. Kumbur, Y. Uysal, H. Arslan, K. Yılmaz, G. Baydar, 1998. Investigation of Pesticide Residues of Some Agricultural Products in Içel. Proceeding of 1st International Workshop on Environmental Quality and Environmental Engineering in the Middle East Region (October 5-7, 1998 Konya). Selçuk Univ. Dep. of Environmental Engineering, 363-370.
 16. Uysal, Y.,O. Zeren, 1998. Investigation of Removal Nutrient by Aquatic Plant (Lemna minorL) in Wastewater System in Içel Provinces. Fourth International Symp. On Waste Management Problems in Agro-Industries. (23-25 September, 1998 İstanbul), 91-97, (poster sunum).

3. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.    Gezginci, M., Uysal, Y., Kılıç, A., Çınar, Ö. 2011.Mikrobiyal Yakıt Hücrelerinde Ekstraselüler Elektron Transferleri, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi,4 (2): 81-85. (Hakemli)

2.    Kılıç, A., Uysal, Y., Çınar, Ö. 2011. Laboratuvar Ölçekli Bir Mikrobiyal Yakıt Hücresinde Sentetik Atıksudan Elektrik Üretimi. Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, 43-49. (Hakemli)

3.    Zeren, O., Uysal, Y.,Yalvaç, M., Arslan, H., Avcı, E.D. 2003. İçel İlinde Hıyar ve Domateste Dichlorvos ve Methamidophos‘un Parçalanma Sürelerinin Araştırılması. Ekoloji-Çevre Dergisi, 2003, 12:23-26.(Hakemli)

4. Zeren, O., Yalvaç, M., Arslan, H., Uysal, Y., 2002. “İçel’de Gıda Sanayi Sektöründe Çevre Bilincinin Araştırılması“ , Ekoloji-Çevre Dergisi, 42:30-35.(Hakemli)

5.    Zeren, O., N. Köleli, Y.Uysal, 1999. Tarım Topraklarının Korunması ve Erozyonla Mücadele. Tabiat ve İnsan Dergisi, 24-30.

6.    Zeren, O.,A. Çelik, Y.Uysal, 1999. Akdeniz’in Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri (Toprak Kirliliğini Önleme, Tarım Topraklarının Korunması ve Erozyonla Mücadele Komisyonu). Akdeniz Bölgesi Gönüllü Kuruluşlar İşbirliği Toplantısı Komisyon Raporları (26-27 Aralık 1998, Mersin), Çevre Bakanlığı Yayınları: 1, 9 - 13.

4. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Uysal, Y., Taner, F. “Lemna minor L.: Kurşun ve Kadmiyum İçeren Sularda Büyüme Hızının Zamanla Değişimi ve Metal Akümülasyonu”, X. Ulusal Ekonomi ve Çevre Kongresi, 4-7 Ekim 2011, Çanakkale (Sözlü sunum), Bildiri Özetleri Kitabı, s. 84
 2. Gezginci M.,Uysal, Y., Kılıç, A., Çınar, Ö. ”Mikrobiyal Yakıt Hücrelerinde Ekstraselüler Elektron Transferleri”, I. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2010, Antalya, p. 29 (Sözlü sunum).
 3. Deveci, E., Cuci, Y., Uysal, Y., Çınar, Ö. “Zeytinyağı Endüstrisi Atıksularının Arıtımında Fungal Defenolizasyonun Önemi”, I. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2010, Antalya, p. 14 (Sözlü sunum).
 4. Danacı, N., Uysal, Y., Çınar, Ö. Kimyasal Koagülasyon İle Tekstil Atıksularından KOİ ve Renk Giderimi, 12. İ.T.Ü. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu 16-18 Haziran 2010, İstanbul (Poster Sunum), s.549-553.
 5. Deveci, E., Uysal, Y. Zeytinyağı Endüstrisinden Kaynaklı Katı Atıkların (Pirina) Değerlendirilmesi. Ekoloji 2010 Sempozyumu, Aksaray Üniversitesi Fen-Ed. Fak., 5-7 Mayıs 2010, Aksaray, (Sözlü Bildiri), Bildiri Kitabı s. 14.
 6. Çınar, Ö., Demiröz, K., Uysal, Y., Kanat, G. 2008.Oksijenin Azo Boya İçeren Tekstil Atıksularının Anaerobık Arıtım Performansına Etkisi, Çevre Sorunları Sempozyumu, 14-17 Mayıs 2008, Kocaeli, (Sözlü sunum), s.829-838.
 7. Uysal,Y., Zeren,O. 2002. Atıksulardan ağır metal gideriminde su bitkilerinin kullanımı. Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu (18-20 Eylül 2002, Hatay) Bildiri Kitabı (Edit: S. Önder) 623-626.(poster sunum)
 8. Zeren, O., Ünyayar,A., Uysal, Y., Arslan, H., Mazmancı, M.A., Avcı, E.D. 2002. Evsel Atıksulardan Fekal Koliform Bakteri (Escherichia coli)’nin Gideriminde Yüzen Su Bitkisi Lemna minor (L)’nin Etkisinin Araştırılması. GAP IV. Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Bildiriler Kitabı (06-08 Haziran 2002,Şanlıurfa), Cilt 2: 1260-1265
 9. Zeren, O., Dikmen, N., Eskandari, G., Uysal, Y., Arslan, H., Yalvaç, M., Tan, Y., 2001. Zirai İlaç Bayilerinde Çalışan İnsanlarda Plazma Kolinesteraz Enzim Aktivite Değişimleri İle Kronik Zehirlenmelerin Araştırılması. 8. Ulusal Ergonomi Kongresi (25-26 Ekim 2001, İzmir), 141-144 (Sözlü sunum).
 10. Zeren, O., Uysal, Y., Arslan, H., Yalvaç, M. 2001, İçel İlinde Zirai İlaç Bayilerinin Sağlık ve Güvenlik  Açısından Değerlendirilmesi. 8. Ulusal Ergonomi Kongresi (25-26 Ekim 2001, İzmir), 332-335 (poster sunum).
 11. Zeren, O., Uysal, Y., Arslan, H., Yalvaç, M., 2001. Ekolojik Tarımın Çevresel Etkiler Açısından Değerlendirilmesi. Türkiye 2.Ekolojik Tarım Sempozyumu. (14-16 Kasım 2001, Antalya) Bildiri ve Poster Özetleri, s.50, (poster sunum).
 12. Zeren, O., Yalvaç, M., Çelikel, G., Arslan, H., Uysal, Y., 2001. Salatalığın ve Domatesin Tüketimi Sırasında Uygulanan Farklı İşlemlerin Bazı Organik Fosforlu Pestisitlerin Giderimi Üzerine Etkisi. IV. Ulusal Çevre Mühendisliği Kong.(07-10 Kasım 2001, Mersin) 385-390, (sözlü sunum).
 13. Zeren, O., Uysal, Y., Arslan, H., Canel, E., Avcı, E.D., 2001. Ekolojik Tarımda Bitkilerle Atıksu Arıtım Tekniğini Kullanma Olanaklarının Araştırılması. 1.Türkiye Su Kongresi (8-10 Ocak 2001, İstanbul), Bildiri Kitabı Cilt I (Ed.:Z.Şen, S.Sırdaş, A. Altunkaynak) 139-146.
 14. Zeren, O., Dikmen, N., Eskandari, G., Uysal, Y., Arslan, H., Yalvaç,M., Tan,Y. 2001. İçel İlinde Zirai İlaç Bayilerinin Çalışma Koşullarının Araştırılması. İş Sağlığı-İş Güvenliği Kong. (11-12 Mayıs 2001,Adana) Bildiriler Kitabı. TMMOB Makine Müh. Odası. S.342, (poster sunum).
 15. Zeren, O.,Uysal, Y., Arslan, H., Yalvaç, M., Avcı,E.D., 2001. Bitkilerle Atıksu Arıtımının Ekolojik Tarımda Önemi. Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu. (14-16 Kasım 2001, Antalya) Bildirileri, 201-206, (sözlü sunum).
 16. Zeren, O., Uysal, Y., Arslan, H., Canel, E., Bodur, M., 2000. Atıksu Arıtım Sistemlerinde Su Mercimeği (Lemna minor L.)’ nin Etkinliğinin Araştırılması. 1. Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Semp. ( 4-6 Ekim 2000, Ankara), Bildiriler. ODTÜ Çevre Müh.Böl. 375 –379, (poster sunum).
 17. Zeren, O., H. Kumbur, G. Baydar, Y. Uysal, H. Arslan, 1999. Çeşitli İş Kollarında Çalışanların Kan Serumlarında ve İş Ortamında Mevcut Kurşun Düzeyinin Araştırılması. 7. Ulusal Ergonomi Kongresi Bildiriler (14-16 Ekim 1999, Adana), Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Tarım Makineleri Bölümü, 277 - 288.
 18. Zeren, O., Y. Uysal, H. Arslan, 1999. Pestisitlerin Toprakta Dağılımları ve Degradasyonları. Türkiye&39; de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu III. (18 -19 Kasım, 1999, Gebze- İstanbul). Gebze Yük. Tek. Ens. ve MAM. 991-998, (poster sunum).
 19. Zeren, O., Uysal, Y., Arslan, H. 2000. Domates ve Salatalıkta Kabuk Soyma ve Yıkama İşlemlerinin Fungisit Kalıntıları Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. 1. Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Semp. ( 4-6 Ekim 2000, Ankara), Bildiriler. ODTÜ Çevre Müh.Böl. 371 –374, (poster sunum). 
 20. Zeren, O., G. Baydar, Y. Uysal, H. Arslan, 1998. Domates, Biber ve Salatalıkta Bazı Pestisitlerin Degradasyon Sürelerinin Araştırılması. Kimya 98, 12. Ulusal Kimya Kong. ( 7-11 Eylül 1998, Edirne) Bild. Öz. Trakya Üniv. Fen-Ed.Fak. Kimya Böl. S: 734, (poster sunum). 
 21. Uysal, Y.,O.Zeren, 1998. Yüzen Su Bitkisi (Lemna minor L.)’nin Atıksu Arıtım Sistemlerinde Kullanımı. Kayseri 1.Atıksu Semp. (22-24 Haziran,1998 Kayseri) Bild. Kitabı, 242 – 248, (sözlü sunum).
 22. Zeren, O., H. Kumbur, A. Değer, M.Turabik, Y. Uysal, 1996. Aşırı Azotlu Gübre Kullanımının Yaprağı Yenen Sebzelerdeki Nitrat Kirliliğine Olan Etkilerinin Araştırılması. I. Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu (24-26 Haziran 1996, Bursa). 713 – 720. 

 

5. PROJELER

Tekstil Endüstrisi Atıksuyundan Renk ve Ağır Metal Gideriminde Ardışık Anaerobik Perdeli Reaktör ve Yüzen Su Bitkisi Su Mercimeği (Lemna minor L.) Sistemlerinin Arıtım Performansının İncelenmesi, (KSU-BAP Bireysel Araştırma Projesi 2011/3-49M), Proje Yürütücüsü, Destek miktarı: 27 900 TL, Nisan 2011- (devam ediyor)

 

Boyarmadde İçeren Atıksular için Deşarj Renk Standardının Belirlenmesi ve Arıtım Teknolojilerinin Araştırılması, (TUBİTAK-KAMAG Projesi, 109G083, Destek miktarı: 2.814.349 TL), 2010–2013, Araştırıcı, Ekim 2010-(devam ediyor)

Zeytin Karasuyunun Biyolojik Arıtımı İçin Yeni Bir Yaklaşım, (TUBİTAK 1001 Projesi, TÜBİTAK–ÇAYDAG 110Y142, 2010–2013, Destek Miktarı: 219.989,08 TL), (Yardımcı Araştırıcı), Haziran 2010-(devam ediyor).

Tekstil Atıksularının Arıtımında Oksijenin Enzimatik Renk ve Aromatik Amin Giderimine Etkisi (TUBİTAK-ÇAYDAG 108Y231) 15 Ekim 2008-15 Ekim 2009, Destek Miktarı: 24.921 TL, (Araştırmacı), Tamamlandı.

Mikrobiyal Yakıt Hücresi Kullanarak Katı Atık Sızıntı Sularından Elektrik Enerjisi Üretimi (KSU-BAP Bireysel Araştırma Projesi 2009/2-14M) 01 Mayıs 2009- Haziran 2010 Destek Miktarı: 14.900 TL (Proje yöneticisi), Tamamlandı.

Zeytinyağı Endüstrisi Atıksularının Kimyasal Yöntemlerle Ön Arıtılabilirlik Çalışmaları(KSU-BAP Bireysel Araştırma Projesi 2010KSÜ-BAP (2010/3-13M) 01 Mart 2010-   Destek Miktarı: 15.500 TL (Yardımcı Araştırıcı), Tamamlandı.

İçel İlinde Tüketilen Bazı Tarım Ürünlerinde Pestisit Kalıntılarının Araştırılması (DPT destekli, Proje No: 96K121360; Yardımcı Araştırıcı.

İçel ilinde çileklerde Methamidophos ve Dicofol kalıntılarının araştırılması (ME.Ü. Araş.Fonu destekli;Yardımcı Araştırıcı.

Atıksu Arıtım Sistemlerinde Yüzen Su Bitkisi Lemna minor (L)&39; nin Nutrient Giderimindeki Etkinliğinin Araştırılması. Proje No: FBE ÇMYL (OZ-YU) 97-2, ME.Ü.Araştırma Fonu Destekli, Proje Yürütücüsü.

Mersin Sanayi Sitesinde Çeşitli İş Kollarında Çalışanların Kan Serumlarında ve İş Ortamında Mevcut Kurşun Düzeyinin Araştırılması (Akdeniz Rotary Kulübü Destekli, Yardımcı Araştırıcı.

Çilekte En Fazla Kullanılan Bazı Pestisitlerin Degradasyon Sürelerinin Araştırılması (ME.Ü. ve Ç.Ü. Ziraat Fak. Destekli, Yardımcı Araştırıcı

Pestisitlerin Topraktaki Davranışları ve Su Ortamına Etkileri İTÜ Çevre Müh. Böl. Ortak Projesi; Yardımcı Araştırıcı.

Evsel Atıksulardan Fekal  Koliform Bakteri (Echerichia coli) ve Su Kirliliği Parametrelerinin Giderilmesinde Lemna minor (L.)’ün Etkinliğinin Araştırılması. (ME.Ü. Araş.Fonu destekli Proj.no: MÜH.F.ÇM(OZ)2001-1); Yardımcı Araştırıcı.

Belgeyi İndirin
 
Diğer Bölümler
İletişim Bilgileri
Telefon :2191676
Faks :
E-Posta :cm@ksu.edu.tr
Yazılım & Tasarım
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Yazılım Grubu
& web@ksu.edu.tr