KSÜ Logo

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Çevre Mühendisliği

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ


Çevre Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi bünyesinde 2000 yılında eğitime açılmış olup 2009-2010 öğretim yılında öğrenci alarak lisans eğitimine başlamıştır. Lisans eğitim dili Türkçe olup, 2010-2011 öğretim yılından itibaren de Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır.

Çevre Mühendisliği Bölümü; Doğal kaynakların kirlenmesine neden olan her türlü faaliyetin çevreye zararsız olarak gerçekleştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak,  insan sağlığına uygun çevre şartlarının sağlanması konularında eğitim ve araştırma yapmaktır. Çevre Mühendisliği Bölümünde 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibari ile toplam 100 öğrenci ile eğitimine devam etmektedir.

Çevre Mühendisliği Bölümünde aşağıdaki anabilim dallarında eğitim-öğretim verilmektedir. • Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
 • Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı
 • Çevre Biyoteknolojileri Anabilim Dalı

Çevre Mühendisi unvanı alan mezunlarımız hava kirliliği ve kontrolü, su kaynaklarının korunması, içme suyu temini, içme suyu arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve işletilmesi, kanalizasyon projelendirilmesi ve inşaatı, evsel ve endüstriyel atıksu tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi ve işletilmesi, katı atık toplama ile ilgili çalışmalar kapsamında Üniversiteler, Bayındırlık ve İskân, Sanayi ve Ticaret, Tarım, Çevre ve Orman Bakanlıkları, DSİ, İller Bankası ve Belediyeler gibi çok çeşitli kamu kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve sanayi tesislerinde istihdam imkânı bulmaktadırlar.

 • Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
 • Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı
 • Çevre Biyoteknolojileri Anabilim Dalı


Çevre Mühendisi unvanı alan mezunlarımız hava kirliliği ve kontrolü, su kaynaklarının korunması, içme suyu temini, içme suyu arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve işletilmesi, kanalizasyon projelendirilmesi ve inşaatı, evsel ve endüstriyel atıksu tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi ve işletilmesi, katı atık toplama ile ilgili çalışmalar kapsamında Üniversiteler, Bayındırlık ve İskân, Sanayi ve Ticaret, Tarım, Çevre ve Orman Bakanlıkları, DSİ, İller Bankası ve Belediyeler gibi çok çeşitli kamu kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve sanayi tesislerinde istihdam imkânı bulmaktadırlar.
 • Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
 • Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı
 • Çevre Biyoteknolojileri Anabilim Dalı

Çevre Mühendisi unvanı alan mezunlarımız hava kirliliği ve kontrolü, su kaynaklarının korunması, içme suyu temini, içme suyu arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve işletilmesi, kanalizasyon projelendirilmesi ve inşaatı, evsel ve endüstriyel atıksu tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi ve işletilmesi, katı atık toplama ile ilgili çalışmalar kapsamında Üniversiteler, Bayındırlık ve İskân, Sanayi ve Ticaret, Tarım, Çevre ve Orman Bakanlıkları, DSİ, İller Bankası ve Belediyeler gibi çok çeşitli kamu kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve sanayi tesislerinde istihdam imkânı bulmaktadırlar.

 • ·         Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

  ·         Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı

  ·         Çevre Biyoteknolojileri Anabilim Dalı


  Çevre Mühendisi unvanı alan mezunlarımız hava kirliliği ve kontrolü, su kaynaklarının korunması, içme suyu temini, içme suyu arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve işletilmesi, kanalizasyon projelendirilmesi ve inşaatı, evsel ve endüstriyel atıksu tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi ve işletilmesi, katı atık toplama ile ilgili çalışmalar kapsamında Üniversiteler, Bayındırlık ve İskân, Sanayi ve Ticaret, Tarım, Çevre ve Orman Bakanlıkları, DSİ, İller Bankası ve Belediyeler gibi çok çeşitli kamu kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve sanayi tesislerinde istihdam imkânı bulmaktadırlar.Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
 • Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı
 • Çevre Biyoteknolojileri Anabilim Dalı

Çevre Mühendisi unvanı alan mezunlarımız hava kirliliği ve kontrolü, su kaynaklarının korunması, içme suyu temini, içme suyu arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve işletilmesi, kanalizasyon projelendirilmesi ve inşaatı, evsel ve endüstriyel atıksu tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi ve işletilmesi, katı atık toplama ile ilgili çalışmalar kapsamında Üniversiteler, Bayındırlık ve İskân, Sanayi ve Ticaret, Tarım, Çevre ve Orman Bakanlıkları, DSİ, İller Bankası ve Belediyeler gibi çok çeşitli kamu kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve sanayi tesislerinde istihdam imkânı bulmaktadırlar.

·         Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

·         Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı

·         Çevre Biyoteknolojileri Anabilim Dalı


Çevre Mühendisi unvanı alan mezunlarımız hava kirliliği ve kontrolü, su kaynaklarının korunması, içme suyu temini, içme suyu arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve işletilmesi, kanalizasyon projelendirilmesi ve inşaatı, evsel ve endüstriyel atıksu tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi ve işletilmesi, katı atık toplama ile ilgili çalışmalar kapsamında Üniversiteler, Bayındırlık ve İskân, Sanayi ve Ticaret, Tarım, Çevre ve Orman Bakanlıkları, DSİ, İller Bankası ve Belediyeler gibi çok çeşitli kamu kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve sanayi tesislerinde istihdam imkânı bulmaktadırlar.Çevre Mühendisliği Bölümünde aşağıdaki anabilim dallarında eğitim-öğretim verilmektedir.

 • Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
 • Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı
 • Çevre Biyoteknolojileri Anabilim Dalı

Çevre Mühendisi unvanı alan mezunlarımız hava kirliliği ve kontrolü, su kaynaklarının korunması, içme suyu temini, içme suyu arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve işletilmesi, kanalizasyon projelendirilmesi ve inşaatı, evsel ve endüstriyel atıksu tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi ve işletilmesi, katı atık toplama ile ilgili çalışmalar kapsamında Üniversiteler, Bayındırlık ve İskân, Sanayi ve Ticaret, Tarım, Çevre ve Orman Bakanlıkları, DSİ, İller Bankası ve Belediyeler gibi çok çeşitli kamu kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve sanayi tesislerinde istihdam imkânı bulmaktadırlar.

Çevre Mühendisliği Bölümünde aşağıdaki anabilim dallarında eğitim-öğretim verilmektedir.

·         Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

·         Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı

·         Çevre Biyoteknolojileri Anabilim Dalı


Çevre Mühendisi unvanı alan mezunlarımız hava kirliliği ve kontrolü, su kaynaklarının korunması, içme suyu temini, içme suyu arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve işletilmesi, kanalizasyon projelendirilmesi ve inşaatı, evsel ve endüstriyel atıksu tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi ve işletilmesi, katı atık toplama ile ilgili çalışmalar kapsamında Üniversiteler, Bayındırlık ve İskân, Sanayi ve Ticaret, Tarım, Çevre ve Orman Bakanlıkları, DSİ, İller Bankası ve Belediyeler gibi çok çeşitli kamu kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve sanayi tesislerinde istihdam imkânı bulmaktadırlar.Çevre Mühendisliği Bölümünde aşağıdaki anabilim dallarında eğitim-öğretim verilmektedir.

 • Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
 • Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı
 • Çevre Biyoteknolojileri Anabilim Dalı

Çevre Mühendisi unvanı alan mezunlarımız hava kirliliği ve kontrolü, su kaynaklarının korunması, içme suyu temini, içme suyu arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve işletilmesi, kanalizasyon projelendirilmesi ve inşaatı, evsel ve endüstriyel atıksu tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi ve işletilmesi, katı atık toplama ile ilgili çalışmalar kapsamında Üniversiteler, Bayındırlık ve İskân, Sanayi ve Ticaret, Tarım, Çevre ve Orman Bakanlıkları, DSİ, İller Bankası ve Belediyeler gibi çok çeşitli kamu kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve sanayi tesislerinde istihdam imkânı bulmaktadırlar.


Çevre Mühendisliği Bölümünde aşağıdaki anabilim dallarında eğitim-öğretim verilmektedir.

·         Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

·         Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı

·         Çevre Biyoteknolojileri Anabilim Dalı


Çevre Mühendisi unvanı alan mezunlarımız hava kirliliği ve kontrolü, su kaynaklarının korunması, içme suyu temini, içme suyu arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve işletilmesi, kanalizasyon projelendirilmesi ve inşaatı, evsel ve endüstriyel atıksu tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi ve işletilmesi, katı atık toplama ile ilgili çalışmalar kapsamında Üniversiteler, Bayındırlık ve İskân, Sanayi ve Ticaret, Tarım, Çevre ve Orman Bakanlıkları, DSİ, İller Bankası ve Belediyeler gibi çok çeşitli kamu kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve sanayi tesislerinde istihdam imkânı bulmaktadırlar.


Çevre Mühendisliği Bölümünde aşağıdaki anabilim dallarında eğitim-öğretim verilmektedir.

·         Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

·         Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı

·         Çevre Biyoteknolojileri Anabilim Dalı


Çevre Mühendisi unvanı alan mezunlarımız hava kirliliği ve kontrolü, su kaynaklarının korunması, içme suyu temini, içme suyu arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve işletilmesi, kanalizasyon projelendirilmesi ve inşaatı, evsel ve endüstriyel atıksu tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi ve işletilmesi, katı atık toplama ile ilgili çalışmalar kapsamında Üniversiteler, Bayındırlık ve İskân, Sanayi ve Ticaret, Tarım, Çevre ve Orman Bakanlıkları, DSİ, İller Bankası ve Belediyeler gibi çok çeşitli kamu kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve sanayi tesislerinde istihdam imkânı bulmaktadırlar.Çevre Mühendisliği Bölümünde aşağıdaki anabilim dallarında eğitim-öğretim verilmektedir.

 • Çevre Bilimleri Anabilim Dalı
 • Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı
 • Çevre Biyoteknolojileri Anabilim Dalı

Çevre Mühendisi unvanı alan mezunlarımız hava kirliliği ve kontrolü, su kaynaklarının korunması, içme suyu temini, içme suyu arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve işletilmesi, kanalizasyon projelendirilmesi ve inşaatı, evsel ve endüstriyel atıksu tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi ve işletilmesi, katı atık toplama ile ilgili çalışmalar kapsamında Üniversiteler, Bayındırlık ve İskân, Sanayi ve Ticaret, Tarım, Çevre ve Orman Bakanlıkları, DSİ, İller Bankası ve Belediyeler gibi çok çeşitli kamu kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve sanayi tesislerinde istihdam imkânı bulmaktadırlar.Çevre Mühendisliği Bölümünde aşağıdaki anabilim dallarında eğitim-öğretim verilmektedir.


·         Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

·         Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı

·         Çevre Biyoteknolojileri Anabilim Dalı

Çevre Mühendisi unvanı alan mezunlarımız hava kirliliği ve kontrolü, su kaynaklarının korunması, içme suyu temini, içme suyu arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve işletilmesi, kanalizasyon projelendirilmesi ve inşaatı, evsel ve endüstriyel atıksu tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi ve işletilmesi, katı atık toplama ile ilgili çalışmalar kapsamında Üniversiteler, Bayındırlık ve İskân, Sanayi ve Ticaret, Tarım, Çevre ve Orman Bakanlıkları, DSİ, İller Bankası ve Belediyeler gibi çok çeşitli kamu kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve sanayi tesislerinde istihdam imkânı bulmaktadırlar.

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı